Sekretesspolicy - Insamling och användning av personlig information

Behandling av personuppgifter - fullgörande av avtal

I samband med ditt köp hos Shapeit.se har du angett ett antal personuppgifter, bland annat:

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Din betalningsinformation

 

Vi behandlar dessa personuppgifter i samband med behandlingen av ditt köp, då det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vår del av transaktionen. Uppgifterna sparas i 5 år från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser, jfr 10 § bokföringslagen, varefter uppgifterna raderas.

Om du har beställt en leverans kommer uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att lämnas över till vårt fraktbolag, just nu Post Nord, i syfte att leverera dina köp.

Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du har kryssat i rutan "Håll mig uppdaterad om nyheter och exklusiva erbjudanden" kommer vi att behandla din e-postadress och informationen om dina köp hos oss tills det inte längre är relevant. I praktiken innebär det "tills du gör oss medvetna om att du inte längre vill ta emot mejl från oss".

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Det kan du göra antingen genom att använda länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på info@shapeit.se och meddela att du inte längre önskar ta del av våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra ett avtal (ditt köp) eller med anledning av ditt samtycke, kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning inklusive personuppgiftsförordningen och Dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi använder oss av tredje parter, t.ex. för att behandla din betalningsinformation (Quickpay), för att hantera dina köp (Shopify), och om du har valt att få vårt spännande nyhetsbrev (Mailchimp). Vi har ingått databehandlingsavtal med dessa databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.

Upplysning, invändning, ändring, dataportabilitet och radering

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilka av dina personuppgifter vi har. Detta kan göras genom att kontakta:

Shapeit.dk ApS
CVR-nr. 37191078
Vølundsvej 19c
3400 Hillerød

Tlf.: 88 34 15 00

E-mail: info@shapeit.dk

Om det finns fel i vår information kan du alltid begära att få den rättad så att vi har rätt information, precis som du har rätt att få informationen i ett gemensamt format (dataportabilitet). Har du önskemål om ändringar eller dataportabilitet är du också varmt välkommen att skriva till oss på ovanstående e-postadress.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.

Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress (så att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden) kan detta göras när som helst genom att klicka på en länk i det enskilda nyhetsbrevet.

Om du vill klaga på Shapeit.dk ApS behandling av dina personuppgifter kan detta göras till den danska dataskyddsmyndigheten, på adressen Borgergade 28,5., 1300 Köpenhamn, telefon +45 33 19 32 00, epost: dt@datatilsynet.dk

Vad letar du efter?

Din varukorg